Catalunya impulsa els sectors de la química i la manufactura avançada a través de la participació en dos projectes europeus