La Generalitat destina 25 milions d'euros al cofinançament de projectes empresarials innovadors o amb vocació internacional