Catalunya participa a la fira de biotecnologia més important de l'Àsia