El Health Tech Cluster signa un conveni amb el clúster MassMEDIC de Boston