La Generalitat acredita 8 nous agents amb el segell TECNIO com a proveïdors catalans de tecnologia