La Generalitat consolida l'aposta per fer de Catalunya un referent mundial en l'àmbit smart amb una forta implicació a l'Smart City Expo World Congress 2016