La startup catalana FollowHealth crea una app per fer el seguiment de pacients amb trastorns de salut mental a partir d’intel·ligència artificial