La Generalitat clou una missió empresarial que reforça el vincle econòmic de Catalunya amb la Xina