Una delegació de 10 empreses catalanes d'smart cities viatja a Nova York per buscar licitacions públiques, socis i nous clients