Catalunya participa en un projecte de la Comissió Europea per incrementar la cooperació entre els clústers europeus i del sud de la Mediterrània