Joan Aregio: “Els clústers permeten complir els objectius individuals de les empreses a través del suport col·lectiu"