La Generalitat acredita 8 noves entitats catalanes amb el segell TECNIO per impulsar la transferència tecnològica al mercat