El Govern autoritza la signatura d’un memoràndum d’entesa entre ACCIÓ i Eurochile