ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Un estudi d'ACCIÓ i FEMAC detecta 133 empreses catalanes del sector de mitjans de producció agrícola, que facturen l'1% del PIB

Sector agrícola
  • Les 133 empreses del sector facturen 1.777,8 milions d’euros i són responsables de 4.768 llocs de treball de forma agregada.
  • Destaca l’augment del pes dels fertilitzants, els fitosanitaris o les llavors en un sector tradicionalment liderat per la maquinària agrícola.
  • L’informe revela la transformació d’aquest sector, que ha intensificat la innovació i l’ús de noves tecnologies en àmbits com la digitalització i el big data, els sensors intel·ligents, els drons o la irrigació intel·ligent per augmentar la productivitat de les explotacions agrícoles

La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa- i el clúster FEMAC han elaborat un estudi que detecta 133 empreses catalanes del sector dels mitjans de producció agrícola. Un conjunt de companyies que generen 4.768 llocs de treball i facturen 1.777,8 milions d’euros, una xifra que equival a l’1% del PIB de Catalunya.

És una de les conclusions de l’informe, que radiografia un sector que ha seguit una evolució a l’alça als darrers anys, amb un creixement del 5,6% entre el 2007 i el 2015 a Catalunya.

Pel que fa a la internacionalització, un 70% de les empreses i pimes catalanes que en formen part són exportadores, i un 10% compta amb filials a l’estranger.

Els quatre subsectors que engloba els mitjans de producció agrícola són les llavors com a punt de partida de qualsevol producte, el fertilitzant com l’aliment bàsic de la planta, els fitosanitaris com els medicaments i la maquinària com l’eina que possibilita la gestió de les instal·lacions agrícoles. L’informe apunta la transformació del sector, que tot i mantenir la maquinària com el subsector amb més massa crítica (amb el 56% del total d’empreses genera el 9% de facturació del sector), ha registrat com els fertilitzants (amb el 16,5% de les empreses genera el 29,4% de facturació) o els fitosanitaris (amb el 12% de les empreses és responsable del 52,9% de tota la facturació del sector) han guanyat pes al conjunt de Catalunya.

A nivell internacional, s’estima que el mercat dels mitjans de producció agrícola és de 393.000 milions de dòlars i que el 2050 caldrà proveir aliments a 9.700 milions de persones a tot el món. D’aquesta manera, segons l’estudi, es tracta d’un sector amb perspectives de creixement que haurà d’assumir noves tecnologies i mètodes de treball amb l’objectiu d’augmentar la productivitat, com nous softwares d’administració d’explotacions, la digitalització-anàlisi predictiva de dades per millorar la presa de decisions en base al big data, l’ús de sensors intel·ligents que monitoritzen el sòl i els cultius, la robòtica i els drons o la irrigació intel·ligent per optimitzar l’ús de l’aigua, entre d’altres. De fet, la inversió anual en aquest tipus de tecnologies a nivell internacional ha passat de 900 milions de dòlars l’any 2013 als 3.200 milions de dòlars el 2016.

En les seves conclusions, l’estudi posa de manifest el repte del sector dels mitjans de producció agrícola de passar d’un model de negoci basat en la venda de productes a oferir serveis (com el lloguer de maquinària o l’assessorament a l’agricultor) i solucions integrades. Un canvi emmarcat en l’evolució d’un sector que estarà protagonitzat pels anomenats agricultors corporatius (grans empreses agrícoles dedicades a pocs cultius amb l’objectiu d’aconseguir la màxima productivitat gràcies a les noves tecnologies) i els agricultors especialitzats (que busquen la connexió directa amb el consumidor, personalitzant el producte i sent flexible per introduir nous cultius arran de noves preferències en el consum).

L’estudi, que es pot consultar aquí, serà presentat aquest divendres a Pals (Girona) en el marc de la III Immersió Estratègia del clúster FEMAC amb els socis de l’organització, formada per 52 empreses catalanes. L’objectiu és debatre les tendències i reptes de futur del sector.

Un 70% de les empreses i pimes catalanes d'aquest sector són exportadores i un 10% compta amb filials a l’estranger