L'start-up catalana Ventura Medical s'introdueix a Colòmbia amb la previsió de comercialitzar 200 implants toràcics en els propers tres anys