La Generalitat identifica 1.200 startups catalanes que generen 11.700 llocs de treball