La fundació Ampans col·labora amb una ONG colombiana per obrir al país un centre d'atenció per a persones amb discapacitat