La Generalitat crea una eina online que recomana a pimes i startups les opcions de finançament alternatiu més adients al seu projecte