ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Un estudi d’ACCIÓ identifica 545 empreses catalanes vinculades a l’economia ‘silver’ que facturen el 4% del PIB de Catalunya

L’anomenada economia ‘silver’ agrupa l’activitat empresarial relacionada amb la salut, la qualitat de vida, l’assistència i la vida activa de les persones majors de 55 anys.

Silver Economy
  • Les empreses catalanes facturen 9.000 milions d’euros vinculats a aquest sector i ocupen 122.000 treballadors. El 88% són pimes i la meitat exporten els seus productes o serveis.
  • L’estudi determina que els països que presenten més oportunitats de negoci per a les empreses catalanes del sector són els Estats Units, Japó, Austràlia, Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, França, Itàlia, Regne Unit i Hong Kong, entre d’altres.

A Catalunya hi ha 545 empreses del sector de l’anomenada economia silver que ocupen 122.000 treballadors. És una de les principals conclusions d’un estudi elaborat per ACCIÓ –l’agència de la Generalitat de Catalunya per a la competitivitat de l’empresa- i presentat aquest dimecres que analitza l’activitat empresarial vinculada amb la salut, la qualitat de vida, l’assistència i la vida activa de les persones majors de 55 anys.

D’aquesta manera, l’informe determina que les empreses catalanes que es dediquen a l’economia silver facturen de manera agregada 33.000 milions d’euros, 9.000 milions d’euros dels quals vinculats a aquest sector, una xifra que equival al 4% del PIB de Catalunya. Un sector format principalment per pimes -un 55% de les empreses són petites (menys de 50 treballadors), un 33% són mitjanes (entre 50 i 249 treballadors) i el 12% són grans empreses (més de 249 treballadors)- i un fort component internacional, ja que un 45% de les empreses que en formen part exporten els seus productes o serveis a l’exterior.

Radiografia del sector

A Catalunya, dins de l’àmbit de la silver economy, la major part de la facturació prové de les 121 empreses que es dediquen a la salut (38,4% del total de facturació), ja sigui des d’un punt de vista de productes farmacèutics, productes alimentaris específics destinats a l’alimentació saludable o l’anomenat eHealth. El segon subsector que concentra més facturació és el de les empreses dedicades a l’assistència (33,5% del total de la facturació per part de 212 empreses) en àmbits com les assegurances, els serveis sociosanitaris o els proveïdors de càtering per a hospitals i residències. El tercer segment és el de la qualitat de vida (amb el 27,6% de la facturació i 178 empreses), que ofereix solucions a la pèrdua de qualitat sensorial i física del cos humà a través de dispositius mèdics com l’ortopèdia, els audiòfons o els productes odontològics, així com cremes i locions. Finalment, 34 empreses catalanes que facturen el 0,5% de la silver economy es dediquen a la vida activa en negocis com agències de viatges, l’educació o la formació. Aquesta classificació es fa tenint en compte dos tipus de persona silver: els actius (que corren maratons o llegeixen sense necessitat d’ulleres) o els dependents (amb mobilitat limitada que o pateixen l’aparició de determinats tipus de demències).


Oportunitats internacionals

L’estudi determina quins són els mercats exteriors que ofereixen més oportunitats de negoci en base a diversos indicadors, com l’increment de la població major de 55 anys, el seu poder adquisitiu, el grau de dependència o les tendències econòmiques del país, entre d’altres. D’aquesta manera, situa els Estats Units, Austràlia, Dinamarca, Bèlgica, França, Regne Unit, Alemanya, Canadà, Singapur, Japó, Hong Kong, Itàlia, Corea del Sud, Argentina, Mèxic, Rússia, Xina i la Índia com els mercats amb més potencial de negoci per a les empreses catalanes.

Per exemple, pel que fa a la Unió Europea, la previsió que la despesa total del sector creixi un 5% i assoleixi els 5,7 bilions d’euros el 2025. Segons l’informe, la Xina i l’Índia tenen el nombre més elevat de persones majors de 55 anys, mentre que Japó és un dels països del món amb la taxa de població de +65 anys més gran.

En aquest context, tal i com apunten diverses fonts internacionals recollides a l’estudi, l’any 2050 al voltant del 25% de la població mundial tindrà més de 55 anys (actualment és un 17,5%, amb una esperança de vida que ha augmentat fins els 72 anys). De fet, es calcula que la població mundial augmentarà en conjunt un 14% fins el 2030, un creixement més elevat en el cas del grup d’edat 55-69 anys (+34%) i en els majors de 70 anys (+60%).


Les tendències

Tenint en compte la realitat del sector i que l’envelliment esperat de la població dels propers anys generarà oportunitats de negoci per a les empreses, l’estudi elaborat per ACCIÓ apunta les principals tendències de la silver economy a Catalunya. Destaca així l’augment de l’eHealth o solucions TIC en aquest segment de població. Per exemple, es preveu que la tecnologia per monitoritzar la salut a les llars triplicarà el seu valor en 5 anys a la Unió Europea fins assolir els 31.500 milions d’euros, mentre que la teleassistència tindrà un valor de 20.000 milions d’euros el 2019. Pel que fa a les TIC, el grup d’edat d’entre 55 i 74 anys presenta tendències d’ús creixent: actualment el 62% d’aquesta població utilitza internet, un 82% disposa de telèfon mòbil i el 51% d’un ordinador portàtil.

Altres tendències són els nous dispositius mèdics –sistemes de neuroestimulació, imatges tàctics, biòpsies òptiques, òrgans artificials, per exemple- el cohabitatge sènior -nous sistemes col·laboratius que fomenten l’envelliment actiu i la convivència en comunitat amb serveis i activitats compartides- o l’esport –a Europa, gairebé la meitat de la població major de 55 anys en practica-. Les apps de salut, la mobilitat o l’anomenat fitness cerebral (ús de jocs per potenciar l’agilitat mental i reduir el risc de patir certes demències) seran també vectors que tindran molta importància en el desenvolupament del sector els propers anys.

Pots consultar l’estudi en aquest enllaç.