La Generalitat ha captat cada 5 dies un projecte d’inversió estrangera el 2017