La Generalitat obre una Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització per ajudar les pimes a superar obstacles quan exporten