Un estudi de la Generalitat identifica els 10 mercats amb més marge de creixement per a les exportacions catalanes