La startup catalana Mitiga Solutions crea un software que minimitza l’impacte de les erupcions volcàniques en el sector de l’aviació