Catalunya, regió de referència a la principal trobada de clústers de Corea del Sud