El Govern crea una Comissió Interdepartamental per rebaixar el pes de les barreres a la internacionalització empresarial