ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La startup catalana Amalfi Analytics desenvolupa un sistema basat en ‘big data’ que millora l’eficiència de la gestió sanitària

A través d’algoritmes propis de machine learning, les seves plataformes analitzen grans volums de dades dels hospitals per preveure i anticipar esdeveniments com la saturació del servei d’urgències, els reingressos hospitalaris o les baixes del personal sanitari.

Amalfi Analytics
  • Amalfi Analytics ha estat beneficiària d’un ajut de 75.000 euros a fons perdut de la línia Startup Capital d’ACCIÓ, que poden destinar a finançar les activitats derivades de l’execució del pla de negoci inicial.

  • La startup, fundada al 2017, ha dut a terme diverses proves pilot de les seves plataformes en hospitals i organismes de gestió sanitària a Catalunya.

La startup catalana Amalfi Analytics ha desenvolupat software que es basa en machine learning per millorar diferents àmbits de la gestió sanitària. A partir de l’anàlisi de les dades del mateix hospital, i aplicant algoritmes creats per l’empresa, aquestes plataformes anticipen esdeveniments que poden interferir en la qualitat de l’atenció al pacient, com ara esperes en els serveis d’urgències, els reingressos hospitalaris o les baixes del personal de l’hospital.

Amalfi Analytics, una spin-off de la UPC fundada el 2017, ha estat beneficiària enguany de l’ajut Startup Capital d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement. La startup ha rebut 75.000 euros que podrà destinar a finançar les activitats derivades de l’execució del pla de negoci inicial, com per exemple cobrir despeses de personal, contractar serveis a tercers, invertir en material i equipaments, llogar espais o elaborar estratègies de comercialització i comunicació.

Així, les diferents solucions de software d’Amalfi són capaces d’analitzar les dades que es generen a cada hospital per tal d’oferir recomanacions al personal sanitari i, en alguns casos, oferir-los alertes quan es detecta una problemàtica. Per exemple, gràcies a l’estudi de dades agregades d’experiències anteriors, el sistema pot avisar un hospital que es podria quedar sense llits durant el proper mes com a conseqüència d’una epidèmia de grip, o que aquesta mateixa epidèmia pot afectar els treballadors de l’hospital perquè es puguin anticipar a possibles baixes. Segons el cofundador i director tecnològic de la startup, Ricard Gavaldà, “es tracta de maximitzar la utilitat de la informació de què ja disposen els hospitals i organismes de la salut per poder fer prediccions en base a experiències prèvies”. D’acord amb Gavaldà, “amb eines de suport a una decisió més informada es pot arribar a reduir fins al 30% dels temps d’espera en la derivació de pacients, el 10% de la despesa en programes d’atenció a malalties cròniques i el 20% en medicació innecessària”.

Des del gestor sanitari al metge de capçalera

La startup catalana, que ja ha treballat proves pilot amb diferents hospitals i institucions, s’adreça a les institucions que planifiquen la gestió dels recursos de la salut com CatSalut, als gerents i directors assistencials que coordinen el funcionament dels hospitals.

Les plataformes d’Amalfi Analytics es poden integrar directament als sistemes de dades dels hospitals o s’hi pot accedir també a través d’un servei web d’alta seguretat. Aquestes plataformes es poden personalitzar a les necessitats de cada centre i inclouen diferents mòduls que poden utilitzar-se individualment o combinar-se entre si. D’aquesta manera, Amalfi proveeix diferents solucions per optimitzar el funcionament dels hospitals, com ara la previsió de les fases per les quals passarà un pacient del servei d’urgències segons el seu perfil i símptomes, la gestió de la disponibilitat de llits o l’anticipació a possibles readmissions de pacients crònics, amb la finalitat de reduir temps d’espera, complicacions i saturació dels serveis. L’empresa ofereix una altra solució orientada a gestió territorial que busca la millora de la gestió de la salut a partir de l’estudi de la mobilitat dels pacients i de l’ús que fan de recursos sanitaris, per tal de detectar possibles anomalies del servei, entre altres funcionalitats.

La startup catalana va ser finalista al Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ de l’any 2018 i va participar a l’edició del 2016 del Programa MAP (Market Assessment Program), una iniciativa d'EADA Business School amb el suport d'ACCIÓ que impulsa la creació de startups de base tecnològica.

Les diferents solucions d’Amalfi són capaces d’analitzar les dades que es generen a cada hospital per oferir recomanacions al personal sanitari i alertes quan es detecta una problemàtica