Els projectes d’inversió estrangera captats pel Govern suposen el 7% de la creació de nova ocupació a Catalunya el 2018