Un grup d’importadors de 10 països viatja a Catalunya per mantenir 150 reunions de negoci amb empreses catalanes del sector ‘agritech’