La startup catalana Sens Solutions crea un sistema basat en l'IoT per analitzar la qualitat de l'aire dels hospitals