La Generalitat organitza a Nova York la primera missió empresarial destinada exclusivament a dones directives