El Govern impulsa la creació d’un clúster del sector dels residus a Catalunya