La Generalitat organitza més de 1.000 reunions de negoci al Tech Spirit Barcelona