ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Informació sobre ajuts i projectes en curs durant el període d’emergència sanitària

Com a conseqüència de la situació d'excepcionalitat per l'emergència sanitària, queda suspesa temporalment la tramitació d'ajuts i acreditacions d'ACCIÓ

18/03/2020 04:00
Informació d'ajuts en l'emergència sanitària

De conformitat amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, resten suspesos i queden interromputs els terminis relacionats amb:

(i)   la tramitació dels ajuts d’ACCIÓ, incloent els terminis per a l’execució dels projectes subvencionats;

(ii)  la tramitació de les diferents acreditacions reconegudes per ACCIÓ.

Els terminis es reprendran en el moment en que perdi vigència l’esmentat Reial decret o, si escau, les pròrrogues del mateix.