• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Informació sobre ajuts i projectes en curs durant el període d’emergència sanitària

Com a conseqüència de la situació d'excepcionalitat per l'emergència sanitària, queda suspesa temporalment la tramitació d'ajuts i acreditacions d'ACCIÓ.

18/03/2020 04:00
Informació d'ajuts en l'emergència sanitària

De conformitat amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, resten suspesos i queden interromputs els terminis relacionats amb:

(i)   la tramitació dels ajuts d’ACCIÓ, incloent els terminis per a l’execució dels projectes subvencionats;

(ii)  la tramitació de les diferents acreditacions reconegudes per ACCIÓ.

Els terminis es reprendran en el moment en que perdi vigència l’esmentat Reial decret o, si escau, les pròrrogues del mateix.

Serveis relacionats