Creix un 13% la inversió estrangera captada per la Generalitat l'any 2019