ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

1,5 milions d’euros per incentivar projectes d'economia circular en l'àmbit dels residus

Les empreses poden optar als ajuts amb projectes d’R+D que els ajudin a implantar l'economia circular en els seus processos o a desenvolupar tecnologia innovadora per a tercers

21/07/2020 04:00
Economia circular
  • Les subvencions les finança l’Agència de Residus de Catalunya a través d’un conveni amb ACCIÓ

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, i la directora d’Innovació d’ACCIÓ, Àurea Rodríguez, han presentat aquest dimarts, en una sessió en línia, la convocatòria d’ajuts d’enguany per a projectes d'economia circular en l'àmbit dels residus. Ho han fet després que el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat les bases de la línia de subvencions per a Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'economia circular, específicament en l'àmbit dels residus per a l'any 2020.

La quantitat destinada a la línia d'ajuts, que finança l’ARC, del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través d’un conveni amb ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement-, és d’1,5 milions d’euros. Aquesta quantitat prové del fons del cànon de residus industrials.

 

Projectes individuals

En base a la convocatòria, se subvencionaran projectes:

 

  • En els quals el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l'economia.
  • Que generin el mínim de residus possible
  • Que caminin cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
  • Millorin els processos de tractament de residus amb per recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

 

Els projectes es poden presentar de forma individual. Poden ser projectes a implantar en les instal·lacions pròpies de l’empresa beneficiària, o on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a una tercera.

Es prioritzaran els ajuts amb un major impacte del projecte en la prevenció i gestió dels residus en l'àmbit de l'economia circular a Catalunya i major rellevància ambiental. També es tindrà en compte en la valoració la qualitat científica i tecnològica del projecte, el seu pla d’implementació i altres impactes del projecte com ara la generació de llocs de treball o la inversió industrial associada.

Economia circular i noves oportunitats

El Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) de l’ARC ha de contribuir, des de l'àmbit dels residus, al desenvolupament sostenible, a l'ús eficient dels recursos i a una economia circular que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats.

Aquests objectius estan alineats amb els de la Unió Europea que, a finals de 2015, va publicar un paquet de mesures sobre l'economia circular per impulsar la competitivitat, crear llocs de feina i generar un creixement sostenible i al març de 2020 va publicar el nou Pla d’Acció d’Economia Circular, en el marc del Green Deal publicat a finals de 2019. Amb aquestes mesures es pretén transformar l'economia, obrint camí a noves oportunitats de negoci que tinguin en compte tot el cicle de vida dels productes, sense limitar-lo a l'etapa de fabricació o a la de fi de vida. Com a conseqüència, es preveu que sorgiran progressivament formes innovadores i més eficients de produir i consumir. De fet, l’economia circular és un dels eixos del Pacte Nacional per a la Indústria.

En aquest sentit, des d’ACCIÓ i la Direcció General d’Indústria, en línia amb l’estratègia industrial europea aprovada aquest mes de març, a través de diferents programes d’ajut i serveis s’impulsen les tecnologies 4.0 de creixement exponencial i la sostenibilitat com a vectors de futur per a la competitivitat i la innovació empresarial, així com de recuperació econòmica.

Es prioritzaran projectes amb un major impacte del projecte en la prevenció i gestió dels residus en l'àmbit de l'economia circular

Serveis relacionats