ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Creix un 12,5% el nombre d’empreses que s’internacionalitzen el 2020 a través de les oficines d’ACCIÓ a l’exterior

Xarxa d'Oficines Exteriors d'ACCIÓ
  • Les oficines exteriors d’ACCIÓ que han treballat més projectes són les de París, Londres, Alemanya i Miami; mentre que les que han registrat més creixements són les ubicades a Tel Aviv, Lima i Mèxic.
  • A més, ACCIÓ ha atès durant el 2020 gairebé 1.800 consultes d’empreses exportadores (un 12,2% més) que han hagut de fer front a barreres a la internacionalització originades per la Covid-19 o el Brexit, entre altres motius.

La xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions d’ACCIÓ al món ha donat suport a 1.100 empreses el 2020 en els seus processos d’expansió i innovació internacional, un 12,5% més que l’any anterior. En total, aquestes empreses han dut a terme 1.980 projectes arreu del món a través de les oficines exteriors, un 7,5% més que el 2019.

Es tracta del balanç d’un any marcat per la situació de pandèmia de la Covid-19, que ha afegit complexitat als processos de sortida a l’exterior amb el canvi de tràmits duaners, la posada en marxa de noves normatives i requisits per entregar mercaderies i que ha impedit la celebració de fires internacionals presencials o l’organització de viatges de negocis, entre d’altres. De fet, les oficines d’ACCIÓ han reformulat els serveis existents per adaptar-se a la situació actual per garantir la sortida a l’exterior de les empreses catalanes així com els projectes de cooperació internacional en l’àmbit de la innovació.

Pel que fa als països de destinació, les Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions d’ACCIÓ que han treballat més projectes han estat les de París i Londres -entre d’altres motius pel Brexit i l’adaptació que han hagut de fer les empreses catalanes amb negocis al Regne Unit- seguides de les d’Alemanya i Miami. D’altra banda, les que han registrat més creixements de projectes han estat les ubicades a Tel Aviv, Lima i Mèxic. Els sectors principals de les empreses han estat alimentació i productes gurmet (9,5% del total), TIC i transformació digital (8,8%) i química i plàstics (7,6%).

D’aquesta manera, durant el 2020, el suport de les Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions d’ACCIÓ s’han centrat sobretot a donar suport a la pime catalana per trobar el millor canal d’entrada a cada mercat, detectant les oportunitats concretes del país en funció de l’empresa i buscant el socis comercials més idonis per fer-hi negoci.

D’altra banda, també destaquen els projectes per trobar nous socis i proveïdors estrangers d’àmbit tecnològic per dur a terme projectes d’R+D i innovació per desenvolupar nous productes i serveis o exportar la seva tecnologia, per exemple. De fet, els projectes d’innovació internacional són cada cop més demandats com una nova forma d’internacionalitzar-se i apropar-se a les tecnologies, nous models de negoci i tendències globals. En tercer lloc, també han sigut rellevants els projectes articulats mitjançant el Supplier Search Service, un servei que posa en contacte empreses estrangeres que necessiten proveïdors catalans de productes o serveis concrets.

Més obstacles a l’hora d’exportar

La situació provocada per la Covid-19 a escala global i la incertesa del Brexit, entre altres motius, han provocat un augment de les consultes d’empreses catalanes que s’han trobat amb obstacles a l’hora d’exportar i que s’han vehiculat mitjançant l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d’ACCIÓ. En concret, el 2020 s’han atès 1.760 consultes d’empreses catalanes, un 12,2% més que l’any anterior. Es tracta d’empreses que han necessitat suport per obtenir un certificat determinat, conèixer la documentació i registres necessaris per exportar un producte o requerit assistència en destinació per solucionar problemes logístics i duaners, per exemple.

Destaquen els projectes per trobar nous socis i proveïdors estrangers d’àmbit tecnològic per dur a terme projectes d’R+D i innovació per desenvolupar nous productes i serveis o exportar la seva tecnologia