La startup catalana HONEXT crea un nou material per a la construcció fet totalment amb els residus de la indústria del paper