ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ACCIÓ completa un projecte europeu amb Dinamarca i Àustria per intercanviar coneixements sobre política de clústers

La iniciativa Clusters Innovation Programme (CLIP) ha tractat temes com la transició verda, la digitalització, la globalització i els reptes socials

04/05/2022 11:30
ACCIÓ completa un projecte europeu amb Dinamarca i Àustria per intercanviar coneixements sobre política de clústers

ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, ha completat el projecte Clusters Innovation Porgramme (CLIP), junt amb Baixa Àustria i Dinamarca, amb la intenció de millorar i innovar la política de clústers per mitjà de l’intercanvi de coneixements i experiències. Aquesta iniciativa, emmarcada en el programa Horitzó 2020, ha tingut una durada de 14 mesos i els principals temes que ha tractat són la transició verda, la digitalització, la globalització i els reptes socials.

El projecte, partia amb la base d’impulsar el coaprenentatge per tal que cada territori pogués aprendre del que feien els altres i implementar les seves pràctiques de cara a l’actualització i desenvolupament de la política i programa de clústers. Els reptes conjunts dels tres territoris s’han treballat a partir de vuit dilemes:

  1. Evolució o revolució del programa?
  2. Programes de clúster multinivell o d’un únic nivell.
  3. Transformació de la cartera de clústers.
  4. Enfocament de club o obert.
  5. Captura de noves tendències.
  6. Interacció amb altres polítiques.
  7. Rendició de comptes: visibilitat i impacte de la política de clústers a la societat.
  8. Governança.

El projecte s’ha estructurat a partir d’activitats com reunions de treball, focus grups, webinars i esdeveniments de difusió, que han inclòs a les organitzacions clúster i altres agents rellevants de l’ecosistema per a recollir els seus comentaris i suggeriments. La iniciativa ha resultat una experiència molt enriquidora pels tres socis, que han tingut l’ocasió de reflexionar sobre reptes comuns en ecosistemes madurs sobre la base d’una relació de confiança mútua.

Aquest projecte ha permès constatar que Catalunya continua avançant cap a l’excel·lència en matèria de clústers, contrastant el seu model amb dos territoris europeus referents i que tenen una llarga trajectòria. D’altra banda, s’ha pres consciència que no hi ha una recepta única d’èxit i que cada regió ha d’adaptar-se a les seves característiques i necessitats.

Per a Catalunya, els models de rendició de comptes i de presa de decisions de Baixa Àustria i Dinamarca, que es basen, en gran part, en dades objectives quantificables, han estat inspiradors per a afinar el sistema català. D’altra banda, s’ha obert el debat sobre la possibilitat d’evolucionar vers un programa de clústers multinivell per a aportar més valor de forma segmentada.

Al mateix temps, Catalunya també ha estat un exemple pels altres dos territoris. El sistema d’indicadors de la RIS3CAT ha servit com a inspiració a Ecoplus (l’agència austríaca de gestió de clústers) per tal de quantificar la contribució dels seus clústers a la transformació verda i la digitalització. A més, de cara al futur volen estudiar i treballar el concepte de valor compartit que està sent promogut a Catalunya.

Pel que fa al Cluster Excellence Denmark, destaquen l’enfocament català de governança del sistema, en especial les relacions i el diàleg continu entre l’administració i els presidents dels clústers. A més, en l’actualitat es troben en procés de redefinir els serveis de suport als clústers i tenen previst incorporar elements del model d’ACCIÓ.

Què és un clúster?

Un clúster és una agrupació d’empreses (startups, pimes i multinacionals) i agents de l’entorn (universitats i centres tecnològics) d’un determinat àmbit econòmic que comparteixen recursos, generen sinergies i es projecten internacionalment. Es tracta d’un instrument que permet millorar la competitivitat dels membres que en formen part a partir del desenvolupament de projectes transformadors conjunts i la definició de reptes estratègics per al seu sector.

El Programa Catalunya Clústers de la Generalitat acredita 25 clústers catalans que agrupen més de 2.300 empreses i agents associats, amb una facturació de més de 69.000 milions d’euros. Per tipologia, els més de 2.300 socis representen un teixit divers d’actors, incloent-hi pimes (68%); grans empreses (10%); centres de recerca, universitats i proveïdors de coneixement (9%); startups (8%); i agents de l’entorn (5%). A través d’aquesta iniciativa es pretén ajudar-los a enfocar la seva estratègia, capacitar els clusters managers, cofinançar projectes estratègics, organitzar viatges a ecosistemes de referència per fer benchmarking internacional i tancar projectes de col·laboració entre clústers catalans o amb entitats internacionals, entre altres.

Serveis relacionats