Nextium implementa al sud d’Anglaterra una tecnologia basada en radar i 5G per comptar passatgers als vehicles i pacificar el trànsit