Genomcore capta 1 MEUR dels fons Next Generation per aplicar intel·ligència artificial en la personalització del tractament del càncer