La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona impulsen per primera vegada la participació de 24 startups al Web Summit de Lisboa