La Universitat de Harvard estudiarà la política de clústers catalana com un cas d’èxit global