El Govern llança una campanya per promoure Catalunya com a destinació d’inversions en el marc de la Copa Amèrica