Catalunya participa en un projecte europeu de 7MEUR per accelerar el reciclatge de panells fotovoltaics