Les catalanes Zymvol i MJN, entre les 5 empreses europees premiades per la Comissió Europea per la seva innovació