Les empreses catalanes capten 52,5 MEUR del PERTE Agroalimentari, el 29% del pressupost assignat a tot l’Estat