Les empreses del sector dels productes infantils a Catalunya generen un volum de negoci de més de 4.400 milions d’euros