Es triplica el nombre d’empreses catalanes que es dediquen a la IA en els últims 4 anys