La ‘deeptech’ catalana Roka Furadada comença a exportar el seu actiu de protecció solar intel·ligent amb un acord a França