Els 29 clústers catalans treballen projectes específics per fer front a la situació provocada per la Covid-19